Bạn đang ở đây

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng Lịch KGDK Địa điểm Số buổi học Học phí
Thiết kế toàn khoa T2 - T6 | 8h30 - 16h45 31.10.2016 36B Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 67 buổi (không tính T7, chủ nhật)
Khóa học chuyên gia 2 ngày 28.09.2016 36B Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4 buổi
Khóa học chuyên gia 2 ngày 11.10/13.10.2016 93D Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 2 buổi/khóa
KHÓA HỌC CẮT CƠ BẢN 25/9/2017 số 36B, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN 5 tuần
Khóa học Uốn/Ép 18/9/2017 số 36B, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN 4 tuần
Khóa học Nhuộm Cơ bản 21/9/2017 số 36B, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN 3 tuần
Khóa học cắt kinh điển 2/10/2017 số 36B, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN 4 tuần